می توانید بحث درباره کلیپ ۱۰ : سه تفاوت ندای درون و نجوای ذهنی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنید. لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید