می توانید بحث درباره گام اول – درک مفاهیم کسب و کار [بررسی دو قانون مهم بنیادی تجارت] را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنید. لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید