آزمون آنلاین تعیین سطح میزان آرامش

این آزمون مخصوص ساکنین خارج از کشور طراحی شده است

در کدام سطح از سطوح آرامش هستید؟

آیا می خواهید بدانید آرامش شما در چه سطحی است؟

فقط یکبار می‌توانید تست سنجش سطح آرامش را پر کنید. نتیجه تست آرامش شما برایتان ایمیل می شود.