می توانید بحث درباره اپیزود دوم: تکرار ترس ها و دور شدن از موفقیت را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنید. لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید