می توانید بحث درباره تحقیق ٩: مشتری صرفاً خریدار شرکت شما نیست! (تعریف درست مشتری و خریدار) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنید. لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید